MILIEUBEHOUD

Moeder en haar dochter zitten in het park
""

Bij P&G is milieu duurzaamheid ingebed in onze business. We porberen dagelijks het leven van mensen iets beter te maken. Hoewel onze inzet voor "beter" nooit is veranderd, is de norm waaraan we moeten voldoen wel veranderd. Steeds vaker betekent "beter" voor onze consumenten niet langer meer beter als het niet beter is voor de planeet. Wij delen deze overtuiging. Innovatie kan niet onweerstaanbaar zijn zonder ook duurzaam te zijn. Samen kunnen we bouwen aan een betere toekomst voor iedereen. Het is per slot van rekening ons thuis. En ons moment is nu.

Ambition 2030 It's Our Home

P&G's Ambition 2030 ondersteunt het potentieel van onze merken om onweerstaanbare superioriteit te bieden die duurzaam is om levens te verbeteren, nu en voor toekomstige generaties. Aan de basis ligt de verbetering van de levensomstandigheden van mensen in onze activiteiten, toeleveringsketen en de gemeenschappen die wij bedienen. Het is gebouwd op de kracht van vier wetenschappelijk onderbouwde pijlers — Klimaat, Afval, Water en Natuur— waarop wij het grootste verschil kunnen maken voor de planeet en ons bedrijf.

Klik om naar elke sectie te gaan.

Nature image
Pictogram klimaat

Klimaat

NETTO ZERO AMBITIE TEGEN 2040

In september 2021 heeft P&G een nieuwe ambitie vastgesteld om Net Zero broeikasgas (GHG)-emissies te bereiken binnen de hele organisatie en distributieketen, van grondstof tot retailer. P&G publiceerde ook een Klimaat Transitie Actieplan wat een allesomvattende benadering bevat om klimaatactie en de belangrijke uitdagingen die in het vooruitzicht liggen, te versnellen. Naast de details van P&G’s Net Zero ambitie voor 2040 dekt het Klimaat Transitie Actieplan de volledige levenscyclusemissies van onze producten en verpakkingen, binnen de distributieketen, organisatie, consumentengebruik van onze producten en einde-levensduur van het product.

Klik hier om meer te weten te komen over de vooruitgang die we boeken ten opzichte van onze klimaatdoelstellingen.

NETTO-NUL 2040ACTIEPLAN VOOR KLIMAATTRANSITIEKLIMAATVOORUITGANG
Plastic recycling
Pictogram verpakking

Afval

Plastic afval in ons milieu is een serieus probleem, vooral wanneer het in onze rivieren en oceanen terechtkomt. Het is een complexe wereldwijde uitdaging die een integrale, gezamenlijke aanpak vereist voor de hele levenscyclus van plastic. Deze uitdaging aangaan en een grotere circulariteit voor plastic tot stand brengen vereist samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, waaronder de industrie, regeringen, maatschappelijke organisaties en academici. Hoewel plastic kan zorgen voor minder verpakkingsmateriaal, productbescherming en minder uitstoot van broeikasgassen door transport, moeten we het verantwoord gebruiken en hergebruiken.

Bij P&G werken we aan het recycleerbaar of herbruikbaar maken van al onze consumentenverpakkingen tegen 2030. We vinden nieuwe recyclingoplossingen uit en ontwikkelen ze, gebruiken alternatieve materialen en werken extern samen om de infrastructuur voor afvalbeheer te helpen bevorderen en de toegang tot inzameling te verbeteren — zodat plastic in gebruik blijft en niet in de natuur terechtkomt.

Voor meer informatie over de vooruitgang die we boeken met betrekking tot onze doelstellingen ten aanzien van verpakkingen, klik hier.

Afbeelding handen wassen
Pictogram water

Water

Bij P&G willen we meebouwen aan een waterpositieve toekomst voor het behoud van mens en natuur, nu en voor toekomstige generaties. In juni 2022 kondigden we een alomvattende strategie aan, waarmee we onder meer het water willen herstellen in gebieden met watertekorten voor mens en natuur, reageren op waterproblemen door innovatie en samenwerking en het verbruik van water in onze activiteiten willen beperken om voor het behoud van lokale watervoorraden. We hebben ons ook ten doel gesteld om voor 2030 meer water terug te winnen dan wordt verbruikt1 op de P&G productielocaties in 18 gebieden met watertekorten over de hele wereld; en om meer water terug te winnen dan wordt verbruikt2 bij het gebruik van P&G producten in de grootstedelijke gebieden Los Angeles en Mexico City met een groot watertekort.. Deze doelen bereiken door samenwerkingsverbanden en herstelprojecten die watervoorraden verbeteren, beheren en beschermen.

Voor meer informatie over de vooruitgang die we boeken met betrekking tot onze doelstellingen ten aanzien van water, klik hier.

1 Water dat verdampt tijdens de vervaardiging van onze producten of dat wordt opgenomen in het eindproduct dat op deze locaties wordt vervaardigd.
2 Water van huishoudelijke lekkages en verdamping tijdens het gebruik van onze producten.

NADERE BLIK OP ONZE NIEUWE DOELSTELLINGENSTRATEGIE WATERPOSITIEVE TOEKOMSTWATERVOORUITGANG
Afbeelding van een bos
Pictogram bosbouw

Natuur

Bij P&G zetten we ons in voor de lange-termijn gezondheid van natuurlijke ecosystemen die essentieel zijn voor mensen, biodiversiteit en ons bedrijf. Onze inspanningen beginnen met een verantwoorde inkoop van belangrijke grondstoffen zoals houtpulp, palmolie en papieren verpakkingen.

We gaan ook verder dan onze onmiddellijke leveringsketen om ecosystemen te helpen beschermen, verbeteren en herstellen. Wij werken samen en investeren in op de natuur gebaseerde oplossingen om meer dan 1,5 miljoen hectare land positief te beïnvloeden, de resterende koolstofemissies van onze productieactiviteiten dit decennium te compenseren en positieve resultaten voor mens en biodiversiteit mogelijk te maken.

Voor meer informatie over de voortgang die we boeken met betrekking tot onze doelstellingen, klik hier.

Home icon

Thuis energie besparen

Sinds 2015 hebben P&G-merken Tide en Ariel consumenten geholpen hun gebruik van energiezuinige wasprogramma's te verhogen om zo de emissie van ongeveer 15 miljoen ton kooldioxide te voorkomen. Wij hebben innovatie en duurzame consumentenvoorlichting benut om het grootste deel van onze CO2-voetafdruk te verminderen.namelijk de benodigde energie voor het verwarmen van water tijdens het gebruik van het product.

Ariel turn to 30

Ons werk stopt hier niet

Ga, voor meer informatie, naar ons ESG Investeerdersportaal waar u onder andere meer te weten kunt komen over P&G-doelen, -prestaties en -vooruitgang op water, afval, klimaat, bosbouw, gelijkheid en inclusie en bestuur. Ga voor specifieke informatie over de verschillende programma's en activiteiten waarmee wij helpen om ons thuis beter te maken met betrekking tot bosbouw, plastic verpakkingen, water en klimaat, naar de sectie Onze Impact in kaart gebracht op onze openbare website.