DUURZAAMHEID

Woman is playing with children
Sustainability Icon

Stap voor stap verkleinen we onze voetafdruk

De wereld is steeds afhankelijker van bedrijven om duurzame keuzes te maken. Als een van de grootste bedrijven voor consumentengoederen in de wereld voelen we de verantwoordelijkheid om het goede te doen voor het milieu. Bij P&G is duurzaamheid zeer belangrijk en we zijn toegewijd om onze bijdrage te leveren.

P&G duurzaamheidsdoelen voor 2030

Tijdens de Earth Week 2018 hebben wij onze nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen bekendgemaakt onder de naam Ambition 2030. Deze brede doelstellingen hebben één gemeenschappelijk doel: een positieve impact op het milieu en de maatschappij mogelijk maken en tegelijkertijd toegevoegde waarde creëren voor het bedrijf en de consument.

In een poging om twee van ´s wereld meest dringende milieu-uitdagingen aan te pakken - eindige grondstoffen en groeiende consumptie - hebben we onze ambitieuze doelen op deze specifieke gebieden gericht.

Environmentally friendly factory

Ambition 2030: Merken die een positieve invloed hebben

In een wereld waar duurzame levensstijlen belangrijker zijn geworden dan ooit, hebben we merken nodig die voldoen aan verwachtingen op het gebied van prestatie, maar bovendien meehelpen om een aantal van de meest ingewikkelde uitdagingen die onze wereld trotseert, op te lossen. Daarom zijn we bezig om sociale en milieuverantwoordelijkheid een integraal onderdeel te maken van ieder merk in onze portefeuille. Dat doen we zo.

Mother daughter in front of the washing machine

Doel: 100% van onze leidende merken zullen verantwoorde consumptie mogelijk maken en stimuleren

We willen dat al onze leidende merken voortdurend groeien en waarde creëren, terwijl ze ook een meetbare positieve invloed hebben op de samenleving en ons milieu.

Ariel 3in1 Pods

De Ariel Ambitie heeft als uitgangspunt om een schonere wasbeurt uit te vinden die 50% minder hulpbronnen verbruikt uit de belangrijkste impactgebieden, zoals energie en water.

Merk 2030 criteriaMerk 2030 persbericht
Adult holding manufacturing waste

Doel: 100% van onze verpakkingen zal recycleerbaar of herbruikbaar zijn

We zijn van plan om dit voor het merendeel van onze verpakkingen waar te maken door een combinatie van materiaalkeuze, verpakkingsontwerp en samenwerking met partners om innovatieve oplossingen te creëren voor duurzamere producten.

Maar de unieke uitdaging zit hem in het resterende deel van onze verpakkingen, omdat deze materialen en formaten gebruiken in veel kleinere hoeveelheden. Tegen 2030 zullen we oplossingen aandragen door zowel technische als commerciële innovatie.

Doel van 2030: Ervoor zorgen dat 100% van onze productverpakkingen recycleerbaar zijn.

96% to our 2020 goal

Per 2018 wordt 86% van de P&G verpakkingen recycleerbaar beschouwd.

Head & Shoulders

In samenwerking met TerraCycle en SUEZ hebben we de eerste recycleerbare shampoofles ter wereld vervaardigd met tot wel 25% gerecycled strandplastic.

Woman enjoying the fragrance

Doel: Nog meer vertrouwen kweken door transparantie

We weten dat consumenten zoveel mogelijk willen weten over onze producten en de ingrediënten die erin zitten. Daarom blijven we transparant op het gebied van onze ingrediënteninnovatie en veiligheidswetenschappen.

Tide HE Turbo

Tide purclean™ is gecertificeerd als 65% biobased, heeft een 100% recyclebare verpakking en wordt geproduceerd in een fabriek die geen productie-afval op stortplaatsen deponeert.

PROCES VOOR PRODUCTVEILIGHEIDINGREDIËNTEN DIE WE GEBRUIKENINGREDIËNTEN DIE GOED DOEN
Momentum for change

2017 Momentum for Change Lighthouse Award voor de eerste recyclebare shampoofles ter wereld die gemaakt is van strandplastic

-Secretariaat klimaatverandering van de Verenigde Naties

Windmills and forest

Ambition 2030: Verminderen van onze voetafdruk in de toeleveringsketen

Het is ons doel om onze belofte ‘kwaliteit waarop u kunt vertrouwen’ na te komen. Daarom staat er achter ieder product van P&G een toeleveringsketen die zich inzet voor milieuverantwoordelijkheid - van de inkoop van onze ingrediënten tot het plaatsen van het eindproduct in de schappen.

Adult working in factory

Doel: Verminderen van onze voetafdruk en ons circulaire oplossingen gebaseerd op herstel en behoud ten doel stellen.

AMBITION #1 100% hernieuwbare elektriciteit en halveren van de broeikasgasuitstoot bij P&G-fabrieken

AMBITION #2 Onze fabrieken zullen waterefficiëntie met 35% laten toenemen en minstens vijf miljard liter water uit circulaire bronnen gebruiken

AMBITION #3 Minstens 10 invloedrijke samenwerkingen in de toeleveringsketen verder ontwikkelen om de circulariteit van het klimaat, water of afval te stimuleren

66% to our 2020 goal

Doel van 2020: Verminderen van absolute broeikasgasuitstoot met 30%.
Per 2018 hebben we onze uitstoot met 20% verminderd.

100% to our 2030 goal

Doel van 2030: Verminderen van het waterverbruik in productiefaciliteiten met 20% per productie-eenheid.
Waterreductie van 24% per productie-eenheid gebruikt in productiefaciliteiten van P&G.

Forest

Doel: De bossen waar we afhankelijk van zijn beschermen en versterken

In een aantal van onze producten gebruiken we houtpulp en we houden er een nauwgezet beleid op na om te verzekeren dat we verantwoord inkopen uit bossen die zijn gecertificeerd volgens de hoogste normen. Maar met een oog op de toekomst willen we bossen niet alleen beschermen, maar ook versterken.

AMBITION #1 Samenwerken met verscheidene organisaties om het wereldwijde gebied van gecertificeerde bossen te vergroten, en tevens certficeringssystemen te versterken.

AMBITION #2 Het voortouw nemen in pogingen producten te ontwikkelen met een Bospositieve- benadering. Deze praktijk wordt geïnspireerd door het Wereldnatuurfonds en biedt gezondheidsvoordelen voor het behoud van de bossen waarvan we afhankelijk zijn.

Farmer

Doel: De levens van kleine palmboeren verbeteren

Als lid van de Roundtable on Sustainable Palm Oil zetten we ons in om onze palmolie en derivaten verantwoord in te kopen. In gebieden als Maleisië en Indonesië, waar zich onze grootste toeleveringsketen bevindt en waar een hoge concentratie aan kleine boeren woont, zijn we bezig lokale programma´s te implementeren om te werken aan verantwoordelijke landbouwpraktijken. Dit zal kleine boeren helpen hun opbrengst te verhogen en tegelijkertijd de duurzaamheidsnormen van P&G behouden.

ONS PALMOLIEBELEID
United States Environmental Protection Agency

Climate Leadership Award 2017: Organisatorische leider

Erkend voor actieve leiderschap om de klimaatsverandering aan te pakken en de broeikasgasuitstoot te verminderen
-Het US Environmental Protection Agency, het Center for Climate and Energy Solutions en het Climate Registry

Adult washes dishes

Ambition 2030: Een samenleving die samenwerkt

We hebben meer duurzaamheidsdoelen gesteld om ons water te beschermen en manieren te vinden om afval een nieuwe bestemming te geven. Maar we weten ook dat we dit niet alleen kunnen. Om de grootste uitdagingen die we trotseren het hoofd te bieden, is samenwerking noodzakelijk. Daarom zijn we gericht op het creëren van partnerschappen die mensen, de planeet en onze business in staat stellen verder te komen.

Clean nature

Doel: Oplossingen creëren om te voorkomen dat verpakkingen in zee terechtkomt

We vinden het treurig wat er met de zeeën op aarde gebeurt. Daarom hebben we in onze doelen voor 2030 een belofte met betrekking tot plastic opgenomen. Intern zijn we bezig allesomvattende oplossingen te bekijken om ervoor te zorgen dat verpakkingen van P&G niet in zee terecht kunnen komen. We werken ook samen met organisaties die hetzelfde doel nastreven en we vinden al manieren om de plasticstroom naar de wereldwijde zeeën tegen te houden - zoals de Trash Free Seas Alliance in Zuidoost-Azië.

Fairy

Flessen van Dreft Ocean Plastic zijn gemaakt van 10% plastic uit zee en 90% van gerecycled plastic. De 100% gerecycleerbare flessen werden gelanceerd om aan te tonen wat we kunnen doen om te voorkomen dat plastic afval de zee bereikt.

Washing the dishes

Doel: Beschermen van water voor mens en natuur

Het is van essentieel belang voor de toekomst van onze planeet om verantwoord om te gaan met het water waarvan we afhankelijk zijn. Er bestaat een uiteenlopende variëteit aan landschappen, culturen, economieën en klimaten die waterproblematiek gecompliceerd maken en oplossingen eisen die uniek zijn voor ieder stroomgebied.

Tegen 2030 streven we ernaar te hebben vastgesteld wat onze prioriteitsgebieden zijn, wie de partners zijn met wie we samenwerken en wat de benodigde acties zijn om de wateruitdagingen specifiek voor ieder stroomgebied aan te pakken. Daarna zullen we kijken om oplossingen te versnellen omde gebieden veerkrachtiger te maken.

98% to our 2030 goal

DOEL VOOR 2030: Zorgen dat 70% van de wasmachinewassen energiebesparende wasbeurten zijn.
Per 2018 zijn 69% van de wasbeurten energiebesparend.

70% to our 2030 goal

DOEL VOOR 2030: 1 miljard mensen toegang bieden tot waterefficiënte producten.
Per 2018 hebben we 700 miljoen mensen van toegang voorzien.

Cascade Platinum Action Pacs

Dreft Platinum afwascapsules reinigen aangekoekte etensresten zo goed dat u wel 75 liter water per lading kunt besparen.*

Arbor day foundation

2018 Friend of the Forest Award

-De Arbor Day Foundation

Photo - People planting plants

Ambition 2030: Duurzaamheid op de werkvloer integreren

Onze productieorganisatie heeft enorme vooruitgang geboekt met betrekking tot het klimaat, water en afval. En grotendeels wordt dat gedreven door de passie en vernuftigheid van onze werknemers. Als we onze doelen voor 2030 te bereiken, is het van belang weten we hoe belangrijk het is om hen betrokken te houden en hen van al het nodige te voorzien.

We hebben een gedetailleerd milieuverantwoordelijkheidsplan ontwikkeld voor werknemers op alle niveaus en door alle organisaties, niet alleen om te garanderen dat ze van onze doelen op de hoogte zijn, maar ook om deze in hun dagelijkse werk op te nemen.

Business intelligence group logo

2018 Sustainability Leadership Award en Sustainability Initiative of the Year Award

-Business Intelligence Group

Bekijk het nieuwste in onze duurzaamheidsinspanningen

German sustainability

9 januari 2018

Duitse duurzaamheidspartner lanceert de eerste Head & Shoulders-shampoofles met 20% strandplastic

Ons merk Head & Shoulders is 2018 is een nieuwe samenwerking gestart met een branchegenoot.

Lees meer

Ons werk eindigt hier niet

Download ons Citizenshiprapport 2021 om een beter inzicht te krijgen in de details van onze duurzaamheidsinspanningen bij P&G. Download ons Ambition 2030-plan voor meer informatie over onze doelen voor 2030. Dit is slechts het begin van onze reis om vooruitgang te boeken in onze duurzaamheidsdoelen. En tijdens ons werk zullen we doorgaan met identificeren van partners en acties die we plannen te ondernemen. En onze vooruitgang zullen we ieder jaar met u delen.

Alle cijfers van de doelen vertegenwoordigen voortuitgang sinds 2010.
* Het voorspoelen van de vaat voordat het in de vaatwasser wordt geplaatst gebruikt tot wel 75 liter water. (Bron: Energy Star energystar.gov)